top of page

Kaçınılması gereken ortak mülkiyet sözleşmesi tuzakları

Güncelleme tarihi: 5 Mar 2021

Bağımsız bölümler, ortak yer ve tesisler ile eklentiler, kat mülkiyetinin temelini oluşturan kavramlardır. Gerek klasik kat mülkiyetinde gerekse toplu yapılarda, kat maliklerinin birlikte yönetimine ve kullanımına özgülenmiş, masraf ve giderlerden sorumluluğun kat maliklerine ait olduğu yer ve şeyler, ortak yer ve tesis özelliği taşımaktadır. Kat mülkiyetinde nelerin ortak yer ve tesis niteliğinde olduğu Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilmiş olmakla bir- likte, bir yer ya da tesis, niteliği gereği ya da tahsis (özgüleme) yoluyla da bu özelliği taşıyabilir. Bu çalışmada, ortak yer ve tesisleri düzenleyen Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin emredici nitelikte olup olmadıkları, söz konusu yer ya da tesislerden hangilerinin bağımsız bölüm ya da eklenti haline dönüştürülebileceği ve buna ilişkin usul incelenmiştir.14 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2_Post
bottom of page