top of page

Kira Sözleşmesi Feshi

Kira sözleşmesi fesih işlemi, bir gayrimenkulün kiralanması sürecinde mülk sahibi ve kiracının haklarını güvence altına alması açısından...

Etiler, Beşiktaş

Tarihçe 1947'de inşaatına başlanıp 1950'de yerleşime açılan 1. Levent'ten sonra o zamanlar bomboş olan bu bölgedeki ikinci toplu konut...

Ticari Gayrimenkul

Merkezi bir lokasyonda bir dükkan, spesifik bir sektör için gereken bir fabrika, plaza veya kurulacak özel bir tesis için bir arazi...

Blog: Blog2
bottom of page